Egészségbiztosítási terv főiskolai hallgató szívéhez

Harvard Kennedy School of Government Felvételi, programok, tandíj

mantra a szív egészségéért

Print A támogatás célja mindazok számára segítséget nyújtani az első diploma megszerzéséhez, akiknek felsőfokú tanulmányaik folytatása szociális helyzetük miatt nehézségekbe ütközik. Felsőoktatási hallgatók támogatásában részesíthető az a Szentes városban állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár, aki felsőoktatási intézményben, nappali tagozaton, első alapképzésben vesz részt.

Markhot Emlékülés

A támogatás elbírálása az igénylő szociális rászorultsága alapján történik. Nem állapítható meg a támogatás abban az esetben, ha a tanuló hallgatói jogviszonya fennáll ugyan, de tanulmányait a kérelem benyújtásakor nem folytatja pl.

egészségügyi oktatás szívbetegségekre

A kérelemhez szükséges dokumentumok a kérelem nyomtatványon kívül: személyi igazolvány, lakcím igazolvány, közös háztartásban élők jövedelemről munkabér, családi pótlék, GYES, gyermektartás, nyugdíjszerű ellátás, árvaellátás, alkalmi munka stb.

Az eljárás az ügyfél kérelmére indulhat, az igényt szeptember hónapban, a külön felhívásban megjelölt időpontig lehet benyújtani, mely határidő jogvesztő.

hogyan kell szedni a spirulinát magas vérnyomás esetén

KT határozat a nappali tagozatos egyetemi, főiskolai hallgatók támogatásáról szóló szabályzatról, Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelete. Az ügyintézés helye: Szentes, Kossuth tér 6.

a magas vérnyomás nemi jellemzői

Lehet, hogy érdekel